Het onderzoek

Achtergrond

Bewoners van woonzorgcentra zijn ouder en kwetsbaarder dan ooit tevoren. Hierdoor zijn hun zorgbehoeften en de complexiteit van hun zorgbehoeften enorm toegenomen. Medewerkers van woonzorgcentra worden daarom steeds meer uitgedaagd om goede kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning te verlenen. Tegelijkertijd worstelen woonzorgcentra met het aanwerven en behouden van gekwalificeerde professionals. Als we de kwaliteit van zorg en ondersteuning en het welzijn van medewerkers willen verbeteren is er inzicht nodig in de woonzorgcentrumcontext en de onderling samenhangende factoren die invloed hebben op bewoners én medewerkers. Wetenschappelijk onderzoek in de woonzorgcentrumsetting is echter nog zeer beperkt. Het Flanders Nursing Home (FLANH) project is daarom een noodzakelijk maar ontbrekend stuk onderzoek dat nodig is om concrete adviezen te formuleren aan onze beleidsmakers.

Het doel

Het doel van FLANH is om een uitgebreid en diepgaand begrip te ontwikkelen van de relaties tussen bestaffing, werkomgeving, zorg en ondersteuning en het welzijn van bewoners en medewerkers in woonzorgcentra. Om dit doel te bereiken gaan we drie studies uitvoeren.

Overview 2

(1) Longitudinale studie

De eerste studie is een multicentrische longitudinale studie met twee fases waarin we gegevens gaan verzamelen. In het voorjaar van 2023 zullen we tijdens fase 1 gegevens verzamelen via een survey voor de woonzorgcentra, een survey voor de medewerkers en via de BelRAI database. (BelRAI is een gevalideerde verzameling van beoordelingsinstrumenten die het fysieke, sociale en psychologische functioneren en de zorgbehoeften van bewoners in kaart brengen. Vanaf 2023 zullen alle Vlaamse woonzorgcentra de BelRAI gebruiken.) We zullen vervolgens alle verzamelde gegevens met elkaar linken en dit resulteert in een cross-sectionele dataset. Twee jaar later zal deze gegevensverzameling herhaald worden. De gegevens van fase 1 en fase 2 zullen resulteren in een longitudinale dataset. Beide datasets zullen gebruikt worden om de onderlinge verbanden tussen bestaffing, werkomgeving, zorg en ondersteuning en uitkomsten bij bewoners en medewerkers te onderzoeken. Door de longitudinale opzet van het onderzoek kunnen we ook de impact van verandering over tijd alsook voorspellende factoren onderzoeken.

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van de verschillende factoren en uitkomsten en de wijze van gegevensverzameling.

Variables 6

(2) Mixed-methods studie

De tweede studie is een mixed-methods studie waarin kwantitatieve en kwalitatieve gegevens gaan combineren. Gezien de moeilijkheden die woonzorgcentra ervaren om gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden, willen we dieper inzoomen op de factoren die mogelijks een invloed hebben op vertrekintentie bij medewerkers. We gaan dit onderzoeken aan de hand van de corss-sectionale survey gegevens die we verzameld hebben tijdens fase 1 van de longitudinale studie. Bovendien gaan we ook interviews uitvoeren met de medewerkers zelf om een meer diepgaand inzicht te krijgen in de drijfveren van vertrekintentie. Deze inzichten zullen helpen bij het ontwikkelen van effectieve strategieën om medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers aan te werven.

(3) Fenomenologische studie

De derde studie is een fenomenologische studie over zorg en ondersteuning. We gaan interviews uitvoeren met bewoners en mantelzorgers om inzicht te krijgen in hoe zij zorg en ondersteuning ervaren en wat zij belangrijk vinden. Deze inzichten zullen bijdragen tot meer persoonsgerichte zorg en ondersteuning.