De FLANH survey is volop in ontwikkeling

Feedback

We zijn er bijna!

Na het doorlopen van een heleboel stappen is de ontwikkeling van de medewerker survey van het FLANH project bijna gefinaliseerd. Deze survey heeft als doel om de werkomgeving en werkbeleving van medewerkers in woonzorgcentra in kaart te brengen.

In mei 2022 werd door het onderzoeksteam een eerste draftversie ontwikkeld op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur. Om na te gaan of alle vragen relevant en toepasbaar zijn in een woonzorgcentrumsetting werd deze versie tijdens de Kick-off meeting met de stakeholders grondig besproken. Ook werd er nog apart samengezeten met IDEWE gezien hun uitgebreide ervaring met bevragingen binnen de werkcontext. Na nog enkele rondjes van waardevolle feedback en input van de stakeholders werd een tweede draftversie van de survey ontwikkeld. Deze zal binnenkort getest worden in een groep van woonzorgcentrum medewerkers.

We willen alle stakeholder hartelijk bedanken voor hun tijd en hun waardevolle input!