Interesse om met uw woonzorgcentrum deel te nemen aan het FLANH project?

FLANH logo nieuwsbrief

de Vlaamse woonzorgcentra dat wordt uitgevoerd door KU Leuven in samenwerking met VVSG, VLOZO, Zorgnet-Icuro, het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, de Vlaamse Ouderenraad, IDEWE, Pyxima en de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie. Het doel van FLANH is om de relaties tussen bestaffing, werkomgeving, zorg en ondersteuning en het welzijn van bewoners en medewerkers in Vlaamse woonzorgcentra te onderzoeken.

Hoe gaan we dit doen?

We gaan gegevens verzamelen over bestaffing via een vragenlijst die door een managementverantwoordelijke van het woonzorgcentrum wordt ingevuld. Vervolgens gaan we via een vragenlijst voor alle medewerkers die zorg en ondersteuning verlenen, gegevens verzamelen over de werkomgeving en hun welbevinden. Ten slotte gaan we gegevens verzamelen over de bewoners via de BelRAI databank.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

De eerste FLANH bevraging zal plaatsvinden in het voorjaar van 2023. Elk woonzorgcentrum zal mee kunnen bepalen op welk moment de gegevensverzameling bij de medewerkers precies start. Er is een tweede bevraging gepland in 2025 om te kijken in welke mate er veranderingen zijn.

Waarom deelnemen?

  • Dit is het eerste onderzoeksproject in Vlaamse woonzorgcentra dat de impact van bestaffing en werkomgeving op bewoners én medewerkers nagaat. Het is een noodzakelijk maar ontbrekend stuk onderzoek dat nodig is om adviezen te formuleren aan onze beleidsmakers.
  • De deelnemende woonzorgcentra zullen actief betrokken worden bij de communicatie van resultaten en beleidsadviezen.
  • Elk woonzorgcentrum krijgt een benchmarking rapport waarmee de resultaten van het eigen woonzorgcentrum vergeleken kunnen worden met de rest van de groep.
  • Uw woonzorgcentrum kan zich aansluiten bij het ‘FLANH lerend netwerk’. Via dit netwerk voorzien wij vorming en opleiding rond relevante thema’s en creëren wij een platform waar ervaringen en kennis tussen woonzorgcentra uitgewisseld kunnen worden.
  • Als er in uw woonzorgcentrum veel vragenlijsten worden ingevuld, trakteren wij alle medewerkers op iets lekkers!

Interesse om deel te nemen?

Interesse om met uw woonzorgcentrum deel te nemen aan de FLANH bevraging van 2023? Vul dan voor 31 januari 2023 dit contactformulier in: https://forms.office.com/e/BVHQcQLwyc

Hebt u vragen? Stuur een mailtje naar: flanh@kuleuven.be