Studieprotocol FLANH project gepubliceerd

Het studieprotocol van het FLANH project werd in oktober 2023 gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE. Hierin worden de rationale en onderzoeksmethodes van het project toegelicht. Raadpleeg het artikel via de link hieronder.

Geyskens L, Declercq A, Milisen K, Flamaing J, Deschodt M, FLANH research consortium. Flanders Nursing Home (FLANH) project: Protocol of a multicenter longitudinal observational study on staffing, work environment, rationing of care, and resident and care worker outcomes. PLOS ONE. 2023. 18(10):e0293624. doi: 10.1371/journal.pone.0293624.

Bij vragen over het protocol kan je terecht bij flanh@kuleuven.be