De kick-off van het FLANH lerend netwerk is gegeven!

We kwamen op 12 september 2023 in Leuven samen met de trekkers van het FLANH project van de deelnemende woonzorgcentra.

Na een fijne kennismaking werden door het FLANH team al enkele eerste resultaten van de medewerkersbevraging gedeeld. Nadien stond er een boeiende uitwisseling op het programma van ervaringen rondom het creëren van een positieve werkomgeving.

Naast het faciliteren van uitwisseling tussen woonzorgcentra, willen we binnen dit lerend netwerk ook vorming voor medewerkers voorzien rond relevante thema’s. We houden jullie op de hoogte!

Bedankt aan alle deelnemers voor de waardevolle input!