Nood aan verder onderzoek via FLANH project

Netwek vpk 3


Het tijdschrift 'Netwerk Verpleegkunde' geeft aan dat er nood is aan verder onderzoek via het FLANH project.

Het KCE rapport dat in december 2022 gepubliceerd werd toont al enkele belangrijke inzichten. Helaas kon men door een te lage respons op de vragenlijsten geen algemene conclusies trekken. Met het FLANH project hopen we met een hogere response rate concretere aanbevelingen te kunnen doen voor onze beleidsmakers op basis van meer data bij medewerkers én bewoners.

Wilt u met uw woonzorgcentrum daaraan bijdragen? Vul dan het contactformulier in voor deelname aan het FLANH project.