Samenwerking

FLANH is een onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd met en voor de sector. Het ultieme doel is reeds bij aanvang van het onderzoek na te denken over de impact van de bevindingen voor bewoners, zorgverleners, medewerkers, directies en beleidsmakers. Om die reden betrekken we hen overal waar mogelijk bij de uitwerking van onze methodes. Daarenboven werken we nauw samen met de belangrijkste stakeholderorganisaties. Klik op de logo's hieronder voor meer informatie over deze organisaties.
Foto 4e stakeholdermeeting

Stakeholdergroep